CICLES FORMATIUS

 

GRAU MITJÀ: CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria

GRAU SUPERIOR: CFGS Higiene Bucodental

1.4 - copia

Grau Superior: Higiene Bucodental

El tècnic superior en higiene bucodental és un professional que dóna assistència a l’odontòleg, realitzant serveis d’ajudant d’infermeria dental, assistència al pacient.

Els centres d’Atenció on pot desenvolupar la seva feina són els següents:

• Centres d’atenció primària.

• Clíniques o consultes privades dentals

• Centres hospitalaris.

• Ajuntaments o comunitats autònomes com Educador/a sanitari/a.

OBJECTIUS DEL CURS

L’objectiu general d’aquest curs formatiu és preparar professionals en Higiene Bucodental capaços de desenvolupar les següents competències:

 • Organitzar, desenvolupar i gestionar el fitxer dels pacients.
 • Programar el treball, preveient i distribuint les tasques i els equips.
 • Avaluar l’estat de salut bucodental dels pacients.
 • Obtenir radiografies dentals.
 • Avaluar la susceptibilitat a la càries i malaltia periodontal de les persones,mitjançant proves específiques
 • Realitzar polit d’obturacions.
 • Obtenir segellats de fissures i fosses.
 • Analitzar l’equipament i instrumental necessari per a la realització de tractament per l’odontòleg.
 • Assistir al pacient i actuar com a ajudant de l’odontòleg en totes les intervencions assistencials que es realitzin en l’àmbit de la clínica dental.

REQUISITS D’ACCÉS: 

Títol de Batxiller, Tècnic Superior, Universitari, Curs d’Accés a Grau Superior, Prova d’Accés a Grau Superior

AVANTATGES DE LA TITULACIÓ A LA NOSTRA ESCOLA:

 • Per la important inserció laboral ja que, segons la nostra experiència, en les Clíniques Dentals existeix una tendència de contractació d’aquests titulats en detriment dels titulats de grau mitjà
 • Perquè oferim un aprenentatge basat no únicament  en el domini de las competències pròpies de la professió, si no també, formació en altres competències que, com a peça fonamental de l’equip de treball interdisciplinari, repercuteixin en l’èxit de la clínica dental i en la satisfacció dels seus clients.
 • Perquè oferim places d’ FP DUAL per a que l’alumnat pugui combinar la formació rebuda amb l’activitat formativa en una empresa.
 • Perquè pots realitzar formació en idiomes en l’horari lectiu.

 DURADA:  2000 hores (2 cursos) que inclouen  416 hores de formació en centres de treball

 HORARI:   Tarda

 

Grau Mitjà: Cures Auxiliars d’Infermeria

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar l’estudiant, d’una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral.

El principal objectiu d’aquests estudis és assolir una correcta utilització dels instruments, les tècniques i les actituds d’una professió determinada.

Per a poder accedir a aquests estudis, cal complir una de les següents condicions:

 • Haver superat l’ESO o equivalent.
 • En cas de no disposar del Graduat en ESO:
 • Superar una prova d’accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza la prova.
 • Superar un curs d’accés específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17 anys o complir-los l’any en que es fa la matrícula al curs.

Titulació: Tècnic/a de la professió corresponent.

 

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:  És competència general d’aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del graduat d’Infermeria.

DURADA DEL CICLE FORMATIU

1.400 hores, de les quals 410 hores són de pràctiques a l’empresa sanitària.

cingle-CFGM-DE-CURES-AUXILIARS-D'INFERMERIA

DESENVOLUPAMENT CURRICULAR (Matèries del cicle)

 • Operacions administratives i documentació sanitària
 • L’ésser humà davant la malaltia
 • Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment
 • Cures bàsiques d’infermeria aplicades ales necessitats de l’ésser humà
 • Primers Auxilis
 • Higiene del medi hospitalari
 • Recolzament psicològic del pacient
 • Educació per a la salut
 • Tècniques d’ajuda odontològica
 • Relacions amb l’equip de treball
 • Formació i orientació laboral
 • Crèdit de síntesi
 • Pràctiques en centres de treball

PRINCIPALS OCUPACIONS I LLOCS DE TREBALL

 • Auxiliar d’Infermeria
 • Auxiliar de geriatria
 • Auxiliar bucodental
 • Auxiliar d’atenció primària
 • Auxiliar de geriatria
 • Auxiliar pedriàtic
 • Auxiliar de Salut Mental

ENLLAÇOS D’INTERÈS

organismes
 • Salud Pública: web del Ministerio de Salud y Consumo. Prevenció i tractament d’algunes malalties.www.msc.es/salud
 • Zona Médica: enllaços a diccionaris, institucions mèdiques, bases de dades…www.zonamedica.com.ar
 • Ecomedic: prevenció per a la salut i cures domèstiques. www.ecomedic.com
 • Organització Mundial de la Salut (OMS): recomanacions per viure de forma més saludable. www.who.int
empreses on fer pràctiques