Presentació

slider 1 cingleEl Centre d’Ensenyaments Secundaris CINGLE va començar les seves activitats educatives com a Centre de Formació Professional en el curs 1975-76, per oferir a la ciutat de Terrassa i comarca uns estudis professionals de les branques Administrativa i Sanitària i donar sortida a tots aquells alumnes interessats en aquestes especialitats, oferint una formació de qualitat.

Amb la LOGSE, que comportava una nova Reforma Educativa, Cingle es va reconvertir als nivells d’ESO i Batxillerat a partir del curs 1995-96. Aquest canvi fou degut a la desaparició de l’antiga Formació Professional de primer i segon grau. Actualment el centre imparteix els nivells educatius següents:

  • Educació Secundaria Obligatòria
  • Batxillerat
  • Formació Professional de grau mitjà
  • Curs d’Accés a Grau Superior
  • Formació Professional de Grau Superior (CFGS). HIGIENE BUCODENTAL (des del curs 2016-17)

CINGLE té subscrit Concert Educatiu amb la Generalitat de Catalunya en tots els seus nivells educatius (és a dir Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà) a excepció del CAS, homologat des del curs 2013-14.

Des del curs 2005-06, l’escola DELTA (Infantil i Primària) s’incorpora en aquest projecte comú.

I dels del 2017, s’incorpora l’escola bressol EL JARDINET DEL DELTA, completant una oferta educativa que abarca des dels 0 fins als 18 anys.
slider 1 cingle