Cicles Formatius de Grau Superior en Higiene Bucodental

El tècnic superior en higiene bucodental és un professional que dóna assistència a l’odontòleg, realitzant serveis d’ajudant d’infermeria dental, assistència al pacient.

Els centres d’Atenció on pot desenvolupar la seva feina són els següents:

• Centres d’atenció primària, amb noves contractacions aquest 2023: notícia

• Clíniques o consultes privades dentals

• Centres hospitalaris.

• Ajuntaments o comunitats autònomes com Educador/a sanitari/a.

Requisits d'accés

Títol de Batxiller, Tècnic Superior, Universitari, Curs d’Accés a Grau Superior, Prova d’Accés a Grau Superior

AVANTATGES DE LA TITULACIÓ A LA NOSTRA ESCOLA:

 • Per la important inserció laboral ja que, segons la nostra experiència, en les Clíniques Dentals existeix una tendència de contractació d’aquests titulats en detriment dels titulats de grau mitjà
 • Perquè oferim un aprenentatge basat no únicament  en el domini de las competències pròpies de la professió, si no també, formació en altres competències que, com a peça fonamental de l’equip de treball interdisciplinari, repercuteixin en l’èxit de la clínica dental i en la satisfacció dels seus clients.
 • Perquè oferim places d’ FP DUAL per a que l’alumnat pugui combinar la formació rebuda amb l’activitat formativa en una empresa.
 • Perquè t’ajudem en tot el procés d’accés a la Universitat (amb la possibilitat d’assistir a les matèries de Batxillerat).
 • Pels professors especialistes de cada mòdul formatiu.
 • Pel gran nombres d’hores de pràctiques que realitzen els nostres alumnes tant a l’escola com en les clíniques dentals.

Objectius del curs

L’objectiu general d’aquest curs formatiu és preparar professionals en Higiene Bucodental capaços de desenvolupar les següents competències:

 • Organitzar, desenvolupar i gestionar el fitxer dels pacients.
 • Programar el treball, preveient i distribuint les tasques i els equips.
 • Avaluar l’estat de salut bucodental dels pacients.
 • Obtenir radiografies dentals.
 • Avaluar la susceptibilitat a la càries i malaltia periodontal de les persones,mitjançant proves específiques
 • Realitzar polit d’obturacions.
 • Obtenir segellats de fissures i fosses.
 • Analitzar l’equipament i instrumental necessari per a la realització de tractament per l’odontòleg.
 • Assistir al pacient i actuar com a ajudant de l’odontòleg en totes les intervencions assistencials que es realitzin en l’àmbit de la clínica dental.