Ideari

 

L’escola Cingle es defineix com a PLURALISTA, LAICA i CATALANA i es constitueix com a COMUNITAT EDUCATIVA integrada per pares, alumnes i professors.

El nostre Projecte Educatiu es fonamenta en els següents PRINCIPIS que determinen tota acció pedagògica desenvolupada des de l’escola:

APRENDRE EN UN AMBIENT ACOLLIDOR:

L’alumne no és un número més a la nostra escola, és únic i irrepetible.

El nombre d’alumnes ens permet conèixer-lo, motivar-lo, educar-lo i acollir-lo en un ambient familiar.

EDUCACIÓ DEL SEGLE XXI

En l’època actual és necessari aconseguir l’aprenentatge dels nostres alumnes amb una metodologia innovadora, amb actitud i rigor.

Cal ajudar a desenvolupar persones competents.

L’ALUMNE HA DE SER MOTOR DE LA PRÒPIA EDUCACIÓ

La iniciativa és una qualitat bàsica per assolir uns millors aprenentatges

L’autoconeixement aporta seguretat i estabilitat emocional

VALORACIÓ I AVALUACIÓ

La valoració és orientadora, no ha de ser un acte sancionador sinó que ha de servir per millorar els processos d’aprenentatge

ENSENYAR A RAONAR, A PENSAR

L’aprenentatge és millor si es busquen bones respostes, però encara millor si es busquen bones preguntes

VALORS MORALS

Cal inculcar els valors en tot moment.

L’aprenentatge en valors permet convertir els alumnes en persones lliures, persones responsables, compromeses, tolerants, respectuoses i felices

RELACIÓ FAMÍLIA-ESCOLA

L’escola ha de ser una comunitat educativa, on la relació entre la família i l’escola sigui contínua i forta per afavorir un bon camí conjunt pel fill-alumne