Matemàtiques en acció

Vídeos a on profesionals expliquen com utilitzen les matemàtiques a la seva feina.

Activitats de lògica i matemàtiques

Activitats de matemàtiques