In English, please!

Tot i la importància que des de fa anys l’escola dóna a les llengües estrangeres, durant el curs 2012-13 va començar un nou projecte Multilingüe que incorpora el Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE).
 • Aquest projecte pretén assolir una millora de la competència plurilingüe de l’alumnat de l’ESO a l’escola CINGLE a partir de desenvolupar en llengua anglesa un mínim del 15% del currículum corresponent a matèries no lingüístiques.
 • In English, please! implica impartir en llengua anglesa una part del Currículum de Ciències Socials i  el currículum sencer d’Educació Física:
  • Ètica (1 hora setmanal),
  • Geografia  (1 hora setmanal)
  • Travel Agency (Matèria Optativa de 2 hores setmanals)
  • Educació Física (2 hores setmanals)
  • Visual i Plàstica (a 1r d’ESO)
 • La implantació de In English,  please! implica la formació continuada dels nostres docents sota la supervisió d’una coordinació que assumeix alhora tasques de formació i assessorament i manté oberta la possibilitat d’ampliar i millorar la competència multilingües amb la incorporació de noves estratègies, activitats i recursos com ara aquells derivats de comptar amb la figura d’un/a auxiliar de conversa.
 • El curs 2019-20 entrem a formar part del GEP (Generació Plurilingüe) per formar a nous professors de matèries no lingüístiques a aplicar noves metodologies a l’aula amb la llengua anglesa com a llengua vehicular.
IMG_0657 copia