Filosofia 3-18

La preocupació continua pel desenvolupament de les habilitats del pensa-ment, el coneixement dels propis processos d’apre-nentatge i la millora de la cohesió social van ma-terialitzar-se en la verte-bració de tota l’activitat formativa del centre al voltant del projecte filosofia 3-18 conjuntament amb l’escola DELTA (centre vinculat a la nostra escola) i amb l’escola bressol El Jardinet del Delta. El projecte abarca des d’1 any fins als 18 anys. També som pioners en les comunitats virtuals: treball de filosofia amb escoles d’altres països.
IMG_1118 copia