CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA:  És competència general d’aquest tècnic proporcionar cures auxiliars al pacient i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn, com a membre d’un equip d’infermeria en els centres sanitaris d’atenció especialitzada i d’atenció primària, sota la dependència del graduat d’Infermeria.

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar l’estudiant, d’una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral.

El principal objectiu d’aquests estudis és assolir una correcta utilització dels instruments, les tècniques i les actituds d’una professió determinada.

Per a poder accedir a aquests estudis, cal complir una de les següents condicions:

 • Haver superat l’ESO o equivalent.
 • En cas de no disposar del Graduat en ESO:
 • Superar una prova d’accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza la prova.
 • Superar un curs d’accés específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17 anys o complir-los l’any en que es fa la matrícula al curs.

Titulació: Tècnic/a de la professió corresponent.

Desenvolupament curricular (màteries del cicle)

 • Operacions administratives i documentació sanitària
 • L’ésser humà davant la malaltia
 • Benestar del pacient: necessitats d’higiene, repòs i moviment
 • Cures bàsiques d’infermeria aplicades ales necessitats de l’ésser humà
 • Primers Auxilis
 • Higiene del medi hospitalari
 • Recolzament psicològic del pacient
 • Educació per a la salut
 • Tècniques d’ajuda odontològica
 • Relacions amb l’equip de treball
 • Formació i orientació laboral
 • Crèdit de síntesi
 • Pràctiques en centres de treball

Durada del cicle formatiu

1.400 hores, de les quals 410 hores són de pràctiques a l’empresa sanitària (1 any)

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Auxiliar d’Infermeria
 • Auxiliar de geriatria
 • Auxiliar bucodental
 • Auxiliar d’atenció primària
 • Auxiliar de geriatria
 • Auxiliar pedriàtic
 • Auxiliar de Salut Mental

ENLLAÇOS D’INTERÈS

organismes
 • Salud Pública: web del Ministerio de Salud y Consumo. Prevenció i tractament d’algunes malalties.www.msc.es/salud
 • Zona Médica: enllaços a diccionaris, institucions mèdiques, bases de dades…www.zonamedica.com.ar
 • Ecomedic: prevenció per a la salut i cures domèstiques. www.ecomedic.com
 • Organització Mundial de la Salut (OMS): recomanacions per viure de forma més saludable. www.who.int
empreses on fer pràctiques