Equipaments

Totes les instal·lacions de l’Escola disposen de connexió wifi, per assegurar l’accés adequat a la xarxa des de totes les aules i espais comuns de treball.
Les aules disposen de pantalles, projectors i pissarres digitals que han fet possible la incorporació plena de les TAC en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
Els alumnes de Secundària tenen ordinador personal propi.

Espais de l'escola

A més de les aules de grups, aules de desdoblament i aules de tutories individualitzades, disposem de menjador-carmanyola, 2 laboratoris, aula de visual i plàstica, aula de música, aula de tecnologia, biblioteca, gimnàs, aula de pràctiques d’infermeria, pati, terrassa d’esports i hort.
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
PlayPause
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg
image-slider-with-thumbnail7.jpeg

Gabinet psicopedagògic

La seva finalitat principal és l’assessorament als mestres front la detecció, prevenció i diagnosi de possibles dificultats que pugui presentar un alumne tant en l’àmbit educatiu com d’aprenentatge i el seu seguiment individual; a partir de l’observació directa a l’aula, de les proves de maduresa o dels intercanvis amb el tutor, entre d’altres.
Sempre que es valori com a necessari, es realitzarà una entrevista amb els pares de l’alumne, al qual se li ha fet l’estudi, per tal d’informar-los i orientar-los.

Serveis

Servei de biblioteca: cada dia de 17:00 a 18:00

Servei d’hàbits d’estudi: cada dia de 17:00 a 18:00

Reforços ESO: dilluns, dimecres i dijous de 17: a 18:00

Reforços BAT: dimecres de 16:00 a 19:00

Auxiliar de conversa en llengua anglesa

Estades lingüístiques durant la primera quinzena de juliol a Irlanda /Anglaterra

Intercanvis Regensburg

Escola de pares

Activitats extraescolars