In English, please!

Tot i la importància que des de fa anys l’escola dóna a les llengües estrangeres, durant el curs 2012-13 va començar un nou projecte Multilingüe que incorpora el Pla Integrat de Llengües Estrangeres (PILE).
 • Aquest projecte pretén assolir una millora de la competència plurilingüe de l’alumnat de l’ESO a l’escola CINGLE a partir de desenvolupar en llengua anglesa un mínim del 15% del currículum corresponent a matèries no lingüístiques.
 • In English, please! implica impartir en llengua anglesa una part del Currículum de Ciències Socials i  el currículum sencer d’Educació Física:
  • Ètica (1 hora setmanal),
  • Geografia  (1 hora setmanal)
  • Travel Agency (Matèria Optativa de 2 hores setmanals)
  • Educació Física (2 hores setmanals)
  • Visual i Plàstica (a 1r d’ESO)
 • La implantació de In English,  please! implica la formació continuada dels nostres docents sota la supervisió d’una coordinació que assumeix alhora tasques de formació i assessorament i manté oberta la possibilitat d’ampliar i millorar la competència multilingües amb la incorporació de noves estratègies, activitats i recursos com ara aquells derivats de comptar amb la figura d’un/a auxiliar de conversa.
 • El curs 2019-20 entrem a formar part del GEP (Generació Plurilingüe) per formar a nous professors de matèries no lingüístiques a aplicar noves metodologies a l’aula amb la llengua anglesa com a llengua vehicular.
IMG_0657 copia
IMG_0758 copia

eduCAT

L’escola s’ha incorporat al projecte educat 2.0 a partir del curs escolar 2010-2011. Tanmateix, aquest mateix curs s’incrementen significativament els mitjans educatius connectats amb les noves tecnologies com ara el protagonisme de les pissarres digitals a les aules d’ESO i de retroprojectors a tota l’escola.
El projecte pretén treballar els continguts i les competències bàsiques de la ESO amb una nova metodologia de treball, els llibres digitals.

Filosofia 3-18

La preocupació continua pel desenvolupament de les habilitats del pensa-ment, el coneixement dels propis processos d’apre-nentatge i la millora de la cohesió social van ma-terialitzar-se en la verte-bració de tota l’activitat formativa del centre al voltant del projecte filosofia 3-18 conjuntament amb l’escola DELTA (centre vinculat a la nostra escola) i amb l’escola bressol El Jardinet del Delta. El projecte abarca des d’1 any fins als 18 anys. També som pioners en les comunitats virtuals: treball de filosofia amb escoles d’altres països.
IMG_1118 copia
IMG_1068 copia

Escola verda

El projecte d’Escoles Verdes : l’escola està realitzant el programa d’Escoles Verdes amb l’objectiu d’ incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.) i promoure la participació i implicació de tota la comunitat educativa en la millora de l’entorn.

Robòtica

Els nostres alumnes són nadius digitals i cal adaptar l’educació a aquesta realitat. Així doncs, creiem necessari incorporar la Robòtica a la nostra escola amb l’objectiu d’aprendre noves habilitats cognitives i començar a formar els nostres alumnes en el món de la tecnologia, despertant en els nois i noies la passió per l’anomenada educació STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics). Ho treballem amb tallers de robòtica LEGO, i d’altres, que a més de ser atractius pels alumnes, també els fomenta l’autonomia personal i la competència d’aprendre a aprendre.
IMG_0705 copia
IMG_0588 copia

Laboratori

Creiem important donar protagonisme a l’aprenentatge experimental i manipulatiu a l’escola. En aquest sentit, assignem com a mínim una hora setmanal a l’àrea de Ciències Naturals (Biologia, Geologia, Física i/o Química) i s’imparteix al laboratori mitjançant una pràctica. D’aquesta manera aconseguim millor comprensió dels fenòmens relatats e n els recursos tradicionals (com els libres de text) i aconseguim nous aprenentatges sobre el mètode científic i la manipulació dels elements d’un laboratori.

Altres

Servei Comunitari:
Amb el Servei Comunitari pretenem garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.
El nostre projecte s’anomena els Colors de la Comunitat, en el qual els nostres alumnes poden escollir: ajudar a nens (com a conta contes a l’escola Delta o col·laborant amb l’Associació Educativa Can Palet), a gent gran (com a parelles TIC a la Biblioteca del Districte 3), col·laboració amb la Cursa de la Infància (Esplai Guadalhorce), col·laborant amb la Marató de TV3 o mantenint neta l’anella verda de Terrassa (segons acord que tenim amb l’Ajuntament).
Projecte Àgora
per millorar el coneixement de la llengua i inculcar el gust per la lectura, a partir d’adequar el currículum a lectures i incorporar una activitat complementària de Club de Lectura.
 
IMG_0908 copia